Kleingroepe

Kleingroepe

Parow-Panorama is ‘n Kleingroep-gemeente. Ons verskeie groepe bied aan elke individu die plek en geleentheid om mekaar met ons Godgegewe gawes te dien en die verlossingsboodskap in en om ons gemeente en gemeenskap uit te leef.

Deur jou verbintenis aan ‘n kleingroep stel jy jouself, jou tyd en energie, jou insig en gawes tot beskikking van die groep. In ruil daarvoor ontvang jy die geleentheid om in ’n veilige ruimte jou stories met mekaar te deel, ‘n liefde vir die Woord van God te ontwikkel en in liefde uit te reik na ander. Net so kan jy ook ingestel wees op die groeplede se behoeftes deur met Christus se oë na hul te kyk, met Sy ore te luister en met Sy hart om te gee.

Ons kleingroepe vergader weekliks om God saam met ander in die gemeenskap van gelowiges te aanbid en gehoorsaam te wees aan Sy opdrag aan ons deur ‘n veskil te maak in die gemeenskap waarin ons funksioneer. Ons is alreeds vir meer as ‘n jaar by die nagskuiling in Bellville betrokke waar ons hawelose mense met musiek en sang, Die Woord en ‘n warm ete bedien. Dis ongelooflik bevredigend om op ‘n Sondagaand daar weg te ry en te weet jy het iemand se lewe aangeraak deur net ‘n klein bietjie van jouself te gee. Hulle is so dankbaar met die min wat hulle ontvang.

Kleingroepe bied ‘n tuiste vir elkeen – jonk en oud en ons nooi almal uit om deel te word van ons groter familie in die gemeente. Raak betrokke en maak ‘n verskil!

Vir meer inligting, kontak Ian Engelbrecht 082 896 9006 of stuur ‘n epos aan Kleingroepe@parow-panorama.co.za