KORONAVIRUS EN ONS GEMEENTE SE REAKSIE DAAROP

KORONAVIRUS EN ONS GEMEENTE SE REAKSIE DAAROP

Beste lidmaat
Die uitbreek van die koronavirus is w?reldwyd ‘n krisis oomblik. Krisisoomblikke is dik-wels ook tye vol geleenthede om die evangelie nie net te verkondig nie, maar ook te leef. Ons het een kans om met nugtere pro-aktiewe optrede die verspreiding van die virus te verlangsaam. Daarom behoort ons nie die minimum vereistes van die regering na te streef nie, maar die maksimum te doen en die ekstra myl te loop. As dit met verantwoordelikheid gedoen word, kan ?n eskalerende situasie spoedig omgedraai word.
Dit vra van ons almal om, so vinnig as moontlik en so beslis as moontlik, maatre?ls te tref wat sosiale en fisiese kontak tussen mense beperk.

Die aard van die virus is uniek. Daarom vra dit ook van ons deernis en buitengewoon verant-woordelike optrede. Anders as onder normale omstandighede beteken deernis in hierdie kon-teks om sosiale en fisiese kontak sover moontlik te beperk. Alle ontkenning van die omvang en die erns van die virus is onverskillig en daarom volg ons gemeente nie die roete nie. Ons missionale roeping vra in hierdie omstandighede van ons om kreatief na geleenthede te soek om ons medemens in nood te bedien, te versorg en te ondersteun.

Die kerkraad het Maandagaand besluit dat eredienste, asook kleingroepbyeenkomste, wyks-byeenkomste, fonds-insamelings en vergaderings tot en met 12 April opgeskort sal word. Dit beteken egter nie dat die bediening van die gemeente gestaak word nie. Die dagbestuur en kerkraad monitor die situasie deurgaans en sal aanpassings maak soos nodig. Ons sal binnekort ook riglyne gee oor byeenkomste, vergaderings en die gebruik van die geboue. Daar sal steeds pastorale sorg, siekebe-soeke, begrafnisse en ondersteuning gebied word. Eredienste is die hart van gemeentewees en ‘n baie belangrike geloofsvormende deel van ons gemeente.

Daar sal elke week die volgende beskikbaar gemaak word

  1. ‘n preekvideo wat handel oor die week se leesroosterteks. Dit kan gebruik word tydens persoonlike of huisgodsdiens, of tydens eredienstyd op Sondae by die huis;
  2. ‘n kindertydmoment wat vir kinders help om die teks te verstaan en prakties toe te pas;
  3. ‘n riglyn vir huisgodsdiens, kleingroepe of persoonlike Bybelstudie wat aanpas by die teks;
  4. ‘n riglyn oor hoe jy in die tyd Radikale Christenskap kan uitleef bv. Offervaardigheid.

Die riglyne sal op die volgende maniere beskikbaar gemaak word

  1. Ons het ‘n WHATSAPP GROEP geskep. Om te JOIN Stoor die volgende selnommer op jou foon (+27 63-840-3646). Jy moet die groep JOIN by die skakel ? https://chat.whatsapp.com/GJampLDLCEfHXGO5lG0yuS. Die skakel gaan ook per SMS aan jou gestuur word sodat jy kan JOIN.
  2. Die inligting sal op die gemeente se FACEBOOK gelaai word. Gaan LIKE die kerk se blad by https://www.facebook.com/parowpanorama/.
  3. Die video?s sal op die gemeente se YOUTUBE kanaal gelaai word. Hier is die skakel na die kanaal ? https://www.youtube.com/channel/UC8UM4lbRHw7uSHQ5ZtJ7C1w As jy kennisgewings van nuwe video?s wil ontvang, moet jy inteken.
  4. Die inligting met addisionele skakels na huisgodsdiens en ander hulpmiddels sal op die kerk se WEBTUISTE gelaai word. Gaan kyk gerus by https://parow-panorama.co.za/