Waar ons bymekaar kom

Waar ons bymekaar kom

Parow Panorama NG Kerk

Parow-Panorama Gemeente

Tot na die lockdown gaan die eredienste op die webblad, onder preke beskikbaar gemaak word. En geen eredienste in die kerk gebou gehou word nie

Panorama Palms

Tot na die lockdown gaan die eredienste op die webblad, onder preke beskikbaar gemaak word. En geen eredienste in die kerk gebou gehou word nie