Wie is ons

Wie is ons

Die Bybel is die onfeilbare Woord van God.
In die Woord openbaar God Hom as Vader, Seun en Heilige Gees. Die Kerk verklaar dus sy onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan die wil van God soos dit in sy Woord geopenbaar is.

Hier in Panorama wil ons volgelinge van JESUS CHRISTUS wees. Ons glo in Hom en wil Hom graag beter leer ken as die Een wat die VADER uit liefde gestuur het om Sy genadewerking deur die HEILIGE GEES in ons lewens en in die w?reld te openbaar.

Die TWEE BENE waarmee ons Jesus as Sy dissipels op Sy missie volg, is:

opleiding en toerusting vir almal, en uitreik en diens deur almal.
Terwyl ons Jesus op Sy missie volg, is daar volgehoue interaksie tussen die KERNFUNKSIES waarmee ons in die gemeente besig is, naamlik:

  • aanbidding
  • samekomste
  • woordverkondiging, toerusting en opleiding
  • uitreik en diens.
  • in hierdie kernfunksies of bedieninge word ons gehelp deur ondersteuningsdienste.

Ons leef ons KERNWAARDES uit deur:

  • aanbidding
  • diensbaarheid
  • liefdesgemeenskap
  • verhoudingsbou

Raak deel van ons geloofsgemeenskap deur by ‘n kleingroep in te skakel en jou gawes en talente beskikbaar te stel in diens van die gemeenskap.